Hack tin nhắn SMS dễ dàng vậy sao

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2021

Mình biết là tin nhắn SMS không đủ bảo mật, có lẽ là từ thời sinh viên khi làm việc với SS7, giao thức dùng cho tin nhắn SMS. Joseph Cox có bài viết cho Vice về "Lỗ hổng lớn của tin nhắn SMS cho phép tin tặc chiếm đoạt số điện thoại trong vài phút chỉ bằng việc trả tiền cho một công ty khác định tuyến lại tin nhắn SMS". Trong bài này, một hacker mũ trắng đã kiểm soát được tài khoản Whatsapp, Bumble và Postmates của Cox. Tất cả chỉ với $16. Từ lây, tin nhắn SMS đã không được coi là đủ bảo mật, đặc biệt là khi dùng cho bảo mật 2 lớp. Thậm chí nó còn không được "cá nhân" như sử dụng email. Cái chính là bạn có thể sở hữu một địa chỉ email chứ số điện thoại thì dễ mất hơn nhiều.

© 2022, Nguyễn Duy Kiên