Đói nghèo và nhu cầu năng lượng

Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2021

Một phát hiện khá hay nhưng không quá bất ngờ về nhu cầu năng lượng của các gia đình nghèo: here. Có lẽ rất dễ nhận thấy rằng sống nghèo rất đắt đỏ, và đắt ở đây tính theo phần thu nhập. Ví dụ như một gia đình nghèo sẽ phải dùng từ thu nhập của họ một phần trăm lớn hơn so với một gia đình giàu có để mua lương thực, xăng xe, hay quần áo. Giờ nếu nhìn vấn đề nghèo đói từ khía cạnh biến đổi khí hậu, tính trung bình, một gia đình nghèo thường sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn gia đình giàu vì họ thường sử dụng những nguồn năng lượng kém hiệu quả hơn (ví dụ như gỗ hoặc than so với điện) và cần nhiều bước hơn để làm cùng một thứ (ví dụ cần đun nước để diệt khuẩn trước khi uống so với uống nước lọc). Điều này càng làm mình tin rằng để chống lại biến đổi khí hậu, thay vì làm chậm lại quá trình phát triển, chúng ta cần đẩy mạnh phát triển bền vững.

© 2022, Nguyễn Duy Kiên