Khám phá

Thứ Tư, 24 tháng 3, 2021

Đi làm tiến sĩ chưa bao giờ là chuyện đơn giản, ít nhất là với mình. Mình cũng còn chưa làm xong cơ mà. Đó là một hành trình dài với nhiều thăng trầm (trầm là nhiều). Mình đã làm một bài báo hơn 6 tháng, với nhiều thăng trầm. Hôm nay, sau khi tìm tòi, khám phá thêm nhiều hướng khác nhau, dường như mình lại trở về điểm bắt đầu, kèm thêm với chút kiến thức có được trong quá trình khám phá kia về việc tại sao mình lại bắt đầu từ đây. Thực tình thì đã vài lần mình quay trở lại cái điểm bắt đầu này. Nhưng lần này, mình cảm thấy thoải mái hơn khá nhiều so với những lần trước, đặc biệt là sau khi được mentor của mình gửi cho câu nói này của T. S. Eliot, một nhà thơ người Anh gốc Mỹ đã từng đạt giải Nobel Văn học năm 1948:

We shall not cease from exploration, and the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time.

Tạm dịch:

Ta sẽ không ngừng khám phá, và kết thúc hành trình khám phá của ta sẽ là đến nơi ta đã bắt đầu và ta như lần đầu tiên biết nơi đó.